Inter-Foto Interfoto online digitális fotókidolgozás inter-foto.hu


Regisztráció | Szolgáltatásaink | Törzsvásárlói kártya | Szállítási feltételek | Rólunk | Kapcsolat | FAQ | Főoldal


Székesfehérvár, Budai út 41.
Telefon: 22/397-558
Mobil: 20/392-0797
e-mail:

Nyitva tartás:
Hétfő- Péntek: 9-19 
Szombat: 9-15
Vasárnap: Zárva


Az Inter-Foto ezúton tájékoztatja Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az Inter-Foto alvállalkozójaként működik. Ekkor azonban, az alvállalkozók az Inter-Foto által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. Az Inter-Foto az online megrendelésre leadott képeket 1 (azaz egy) hónapig őrzi meg, ezután a képeket törölhetőnek tekinti.

NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL
Az Inter-Foto kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a hatályos adatvédelmi jogszabályok (1992.évi LXIII. törvény) rendelkezéseit betartva tiszteletben tartsa az Ön személyes adatait, akár online rendelés vagy látogatás céljából érkezik az oldalra.
A megadott adatokat az Inter-Foto bizalmasan, az adatvédelmi törvény hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

Adatainak felhasználása:
Az Inter-Foto az Ön személyes adatit, csak az Ön megrendelésének teljesítése során használja fel. Pl.:
- Megrendelések feldolgozása
- Megrendelések teljesítése, és nyomon követése
- Elektronikus levelek megválaszolása
- Kapcsolattartás
- Számlák készítése
- Csomag pontos címre való kiérkezése

Szolgáltatás igénybevételekor, ill. adatainak megadásakor vagy e-mail küldésekor lehetőséget adunk arra, hogy észrevételeit megossza velünk.

Ahhoz, hogy a megrendelt termékeket ki tudjuk szállítani a megfelelő címre, az alábbi adatokat kell megadnia:

- Felhasználónév és jelszó
- Teljes név
- Szállítási cím
- Számlázási cím
- E-mail cím
- Telefonszám

A megrendeléssel egy időben rögzítésre kerülnek olyan adatok, mint például megrendelés ideje, kért szállítási időpont, megjegyzés illetve minden feladott megrendelés kap egy megrendelési kódot, amely alapján információt tudunk adni a megrendelés teljesítéséről.
A kötelező személyes adatok megadása nélkül, nem vehető igénybe az Inter-Foto szolgáltatásait.

Az Inter-Foto szolgáltatásait számos visszatérő felhasználó használja rendszeresen, ezért a felhasználók adatait 5 évig tároljuk.
A felhasználók regisztrációját kérésre megszüntetjük.

Jogérvényesítési lehetőségek:

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Inter-fotó.hu üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény tartalmazza.

További információkat az Adatvédelmi Biztos honlapja http://abiweb.obh.hu/abi/ nyújthat.

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
(Interneten keresztül digitális képről papírkép rendelés szolgáltatáshoz)

Szerződő felek
Jelen Internet oldal üzemeltetője, a továbbiakban ÜZEMELTET és a szolgáltatás igénybevevője, a továbbiakban MEGRENDELŐ között az alábbi feltételekkel:

Szerződéskötés
A Megrendelő digitális fényképek előállításával, valamint eseti jelleggel, azaz összefüggő további szolgáltatásokkal (a továbbiakban: Áruk) bízza meg az Üzemeltetőt. A Szerződés a Megrendelő Interneten adott megbízásának az ÜZEMELTETŐ által E-mailen történő visszavonás igazolásával jön létre. Hivatalos, -reklám, -és ipari fotósok megrendelésére, illerve egyéb professzionális képek előívására, kidolgozására eltérő feltételek csak akkor vonatkoznak, ha ezek a kidolgozást végző laborral kizárólag írásban kerültek egyeztetésre.

Árak
Az Áruk szállítása az ÜZEMELTETŐ weboldalán megadott és a szerződéskötés napján érvényes Árak szerint történik. Az ÜZEMELTETŐ fenntartja magának a jogot, hogy a helyes árat számítsa fel arra az esetre, ha a weboldala nyilvánvaló meghibásodás, így elírást vagy számítási hibát tartalmazna. Ebben az esetben a Megrendelőt azonnali hatályú elállási jog illeti meg, amennyiben nem ért egyet az árszámítással. Valamennyi Árat forintban (Ft.) kell érteni.

Elállási jog
A megrendeléstől a Ptk. 395.§. (1) bek. Szerinti elállás kizárt, mivel a fényképek a Megrendelő által megadott adatoknak megfelelően és személyes igényei szerint készülnek.

Fizetési feltételek
A digitális fényképmegbízásokat a megrendelés visszaigazolásának a Megrendelő vagy egy általa meghatalmazott személy általi felmutatása ellenében az Inter-Foto üzletében, ill. postai kézbesítés esetén a kézbesítőtől való átvételekor kell megfizetni, a mindenkori postai díjszabás szerint.

Tulajdonjog fenntartás
A megrendelés szerinti valamennyi Áru hiánytalan megfizetéséig az ÜZEMELTETŐ az Árura tulajdonjogát fenntartja.

Felelősség
Az adatoknak a Megrendelő, vagy más tulajdonában álló adathordozó, valamint az elektronikus adattovábbítási csatornákon és hálózatokon bekövetkezett károsodásáért, vagy elvesztésért való felelősség kizárt. Helytelenül kitöltött megbízásból a Megrendelőt ért kárért felelősséget nem vállalunk. A részünkre árküldött adatok, vagy a kész munkák megrongálása, vagy késedelmes kidolgozás eletében az ÜZEMELTETŐ a megbízási díj visszafizetését vállalja, amennyiben a fenti hiba valamelyike bizonyíthatóan a szolgáltató hibájából következett be.

Adatvédelem, Adatbiztonság
A Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a megrendelés teljesítéséhez és az archiváláshoz szükséges személyes adatait adathordozókon rögzítsék. A Megrendelő kifejezetten hozzájárul személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez és használásához. Az adatkezelés a Ptk. 83.§., a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény figyelembevételével történik. Az ÜZEMELTETŐ valamennyi adatot bizalmasan kezel. A Megrendelőt megilleti hozzájárulásának a jövőre nézve való visszavonásának joga. Az ÜZEMELTETŐ kötelezi magát a személyes adatoknak a visszavonás esetén való azonnali törlésére, kivéve amennyiben még van folyamatban levő megrendelés. Az ÜZEMELTETŐ a megbízáskor abból indul ki, hogy a megrendelő az adatait a munkáknak a résére történő kiszállításának időpontján túl is biztosítja. Az ügyfél által továbbított képadatok a megbízás teljesítését követően törlésre kerülnek. Ez alól kivételt képeznek azok a képadatok, amelyek az ügyfél kívánságára archiválásra kerülnek.

_
Felhasználó:
Jelszó:
Elfelejtettem jelszavam

Méret normál 1-3 db
9x13
10x15
13x18
15x21
18x24
20x30
57 Ft.
67 Ft.
87 Ft.
280 Ft.
480 Ft.
580 Ft.
180 Ft.
180 Ft.


Méret normál gyors
9x13
10x15
13x18
15x21
18x24
20x30
65 Ft.
70 Ft.
95 Ft.
300 Ft.
500 Ft.
600 Ft.
75 Ft.
80 Ft.
105 Ft.
350 Ft.
600 Ft.
700 Ft.

A 9x13, 10x15 méretben 1-3 db kép rendelésekor az ár 1 órás kidolgozásnál 250 Ft., 1 naposnál 200 Ft.